Maximal avkastning, utan risk på Lövö

Församlingarnas fastighetsaffärer har koncentrerats till att suga ut pengar från invånarna.

Arrendeavtalen upphör på Lövö. Marken ägs av Helsingfors och Vandas församlingar. De har kommit med hårda förslag till nya arrendeavtal. Om de skulle förverkligas, skulle de vara de dyraste i Helsingfors, i medeltal 500 euro per månad per bostad.

Utöver det här tänker församlingarna fakturera fastighetsskatten som sådan till arrendatorerna. Enligt gällande lag svarar markägaren för fastighetsskatten. Invånarna betalar redan skatt för sina byggnader.

Det är inte troligt att det har varit skatteberedarnas avsikt att markägarnas risker skall falla på arrendatorernas ansvar. Församlingarna har fått marken på Lövö som gåva för att utföra själamässor för donatorerna. För denna samma mark vill man nu suga ut en maximal vinst, utan risk och utan något som helst ansvar som markägare. Kyrkans egna etiska placeringsråd klingar här för döva öron. Man kan fråga sig hur en instans som uppbär skattemedel kan bete sig på det här sättet.

Jag tycker att församlingarna borde följa samma arrendenivå på mark avsedd för bostäder som Helsingfors stad och inte konstgjort trissa upp priset till landets dyraste. Flera av medlemmarna i kyrkofullmäktige har också krävt att församlingarna skall följa prisnivån som Helsingfors stad uppbär, men fastighetsdirektören har kört igenom sin egen agenda med hjälp av en aggressiv lobbning och aktiv medhjälp av den dåvarande ordföranden för fullmäktige.

Församlingarnas fastighetsaffärer har koncentrerats till att suga ut pengar från invånarna. På samma gång håller man färdigt planerad mark på Lövö outnyttjad och betalar för det en höjd fastighetsskatt. Marken står outnyttjad för att byggbolagen tycker att arrendena är för höga. Situationen är absurd och i sin helhet totalt oresonlig. Hur kan det här ske i Helsingfors när man redan bygger på havet för att tomtmarken inte räcker till?

Hur kan man ge någon part en sådan makt att man kan både uppbära skatt och på samma gång ha frihet att verka som vilket som helst vinstutövande företag?

Timo Makkonen Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03