Max två snusdosor per person – Ålands riksdagsledamot varnar för följderna av tobaksförslaget

– Det är ett helt oacceptabelt förslag, säger riksdagsledamot Mats Löfström. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Finland ska vara rökfritt 2030. För att uppnå målet föreslår Social- och hälsovårdsministeriet att importen av snus och cigaretter ska begränsas kraftigt. "Förslaget skulle slå mycket hårt mot Åland", konstaterar riksdagsledamot Mats Löfström.

En utredning för att skapa ett tobaksfritt Finland föreslår en kraftig begränsning av mängden tobaksprodukter som kan tas in i Finland skattefritt från länder utanför EU. Det inkluderar försäljningen av tobaksprodukter ombord på fartyg som åker via Åland. Nu varnar Ålands riksdagsledamot Mats Löfström för konsekvenserna.

– Förslaget är oerhört anmärkningsvärt eftersom det i praktiken till en betydande del drar undan mattan på Ålands skatteundantag. Det är ett helt oacceptabelt förslag. Arbetsgruppen verkar inte över huvud taget ha reflekterat över förslagets konsekvenser. Det skulle slå mycket hårt mot kommunikationerna mellan Åland och Finland, samt också öka kostnaderna för Finlands utrikeshandel, säger han i ett pressmeddelande.

Eftersom Åland står utanför EU:s skatteunion, vilket möjliggör taxfreeförsäljningen, skulle mängden tobaksprodukter som man får köpa på färjor som går via Åland minska drastiskt.

Enligt förslaget skulle den tillåtna mängden för snusimport sjunka till 100 gram snus per dag. Enligt dagens storlek på snusdosorna betyder det två dosor lössnus. I dag får man föra in ett kilo snus per dag för eget bruk.

Finland ska vara rökfritt 2030 slår Social- och hälsovårdsministeriet fast. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT/SPT

För cigaretter vill man begränsa importen till två paket, eller 40 cigaretter. I dag är det tillåtet att föra in tio paket eller 200 cigaretter.

Utredningen där förslaget finns är gjord av en arbetsgrupp tillsatt av Social- och hälsovårdsministeriet och handlar om hur man ska utveckla tobakspolitiken. Målet är att Finland ska bli tobaksfritt 2030.

I arbetsgruppen ingår både tjänstemän och representanter för olika organisationer och de har tillsammans lagt fram närmare 50 förslag.

Mats Löfström säger att det förstås är en viktig målsättning att minska på rökningen i Finland.

– Men det här specifika förslaget skulle bara öka på införseln från Baltikum och andra ställen i stället. Där kan Finland inte införa begränsningar då det är inom EU. Förslaget är därför helt ogenomtänkt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning