Max Johanson skrev ett stycke finländsk motorhistoria med Veemax

Max Johanson tävlade med sin Veemax på den nyöppnade banan i Ahvenisto 1968. Bild: Holger Eklund

När unge Max gick i Tekniska läroverket blev han befriad från kursen i bilteknik – han kunde mer än läraren i ämnet. Max Johanson ägnade två decennier åt att konstruera formelbilen Veemax, som han också tävlade med. Nu finns historien om Veemax sammanställd i en färsk bok.

Max Johanson har alltid varit intresserad av teknik i allmänhet och bilar i synnerhet. När han dessutom var duktig på att rita var karriärvalet enkelt, efter studentexamen från Munksnäs svenska...