Mattlidens område ska bli Esbos svenska pärla

En detaljplan för Mattlidens område i Esbo håller på att utarbetas. Det finns planer på att skapa ett liknande område som Victoriakvarteret i Helsingfors med utrymmen för dagvård, utbildning, motion och bostäder.

Området där Mattlidens skolcentrum och daghem är verksamt har saknat en detaljplan och generalplanen är flera decennier gammal. Utkastet till en detaljplan presenteras på onsdag på en boendekväll i Mattliden. Nu utreds möjligheter att skapa ett svenskspråkigt område som också skulle rymma bostäder. En förening med namnet Fokus Mattliden har grundats.

– Vi utreder möjligheterna och behovet att skapa ett område i stil med Victoriakvarteret på Busholmen, Vindängen i Hagalund och Arcadas campusområde i Vik. De har visat sig vara goda lösningar och vi har fört förhandlingar med Esbo stad som ställer sig positivt till förslaget. Det skulle inte bli ett getto utan i stället en levande svenskspråkig miljö med utrymme för boende, kultur, utbildning, dagvård och motion, säger föreningens ordförande Henrik Wolff.

Han poängterar att det i det här skedet ännu inte finns några konkreta planer på hur många bostäder som byggs och med vilken tidtabell.

Bo Lönnqvist (SFP), som är stadsfullmäktigeledamot i Esbo, har länge följt med planerna för området. Han ser att område utvecklas med en stark svenskspråkig profil.

– En orsak till att det utarbetas en ny plan är att Mattlidens skolcentrum har temporära byggnader som är dyra i drift och daghemmet har en del utrymmen som inte är ändamålsenliga. Daghemmet är verksamt i två byggnader och den äldre är i mycket dåligt skick, säger Lönnqvist.

Bild: Maija Hurme

Hus måste rivas

På området finns en del låga hus som staden använder som arbetsutrymmen. Dessutom finns gamla lärarbostäder som är i dåligt skick och som skulle rivas. Bostäderna skulle byggas nära Västerleden och då skapas en ny gata. Enligt Lönnqvist vill man inte ha den trafiken in på skolområdet. Den nya gatan skulle byggas från köpcentret Iso Omena invid Västerleden mot Mattliden.

– Fördelen med bostadshusen är att de skulle fungera som ett visst bullerskydd mot området. Kontorslokaler är inte aktuella på området eftersom efterfrågan på dem är ganska låg, säger Lönnqvist.

Handbollsföreningen Dicken, som av tradition länge haft många av sina spelare som elever i Mattliden, har uttryckt sitt intresse för att använda utrymmen om en bollhall blir verklighet. Från Dickens sida vill man ändå poängtera att man enbart är intresserad av att fungera som användare – inte finansiär av byggandet av hallen. En utmaning skulle vara att fylla hallens verksamhet under dagtid.

– En bollhall skulle uppföras i privat regi. Esbo stad kunde säkert vara intresserat av att köpa en del tjänster dagtid, men knappast hela den lediga kapaciteten. För att en privat aktör ska få ekonomin för bollhallen att gå ihop behövs en tillräckligt hög användningsgrad, också dagtid, och den nöten kan vara svår att knäcka. Men jag hoppas att man lyckas lösa också det, säger Lönnqvist.

Fotnot: Ett informations- och diskussionsmöte om detaljplanen ordnas i Mattlidens skola, Mattliden 1, den 10 januari kl. 17.30–19.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03