Mattlidens gymnasium får flera studieplatser nästa höst

– Vi är måna om att hålla kvar de svenskspråkiga eleverna i Esbo. Därför ökar vi nu antalet studieplatser vid det enda svenska gymnasiet i staden, säger Eva-Lena Gästrin, som är ordförande för nämnden Svenska rum i Esbo. Bild: Timo Kari

Den allmänna linjen vid Mattlidens gymnasium i Esbo kan ta emot 200 nya studerande nästa höst. Det är en ökning med 25 studieplatser.

Nämnden Svenska rum i Esbo är mån om att de svenska eleverna i staden har lika goda möjligheter att komma in på gymnasiet som de finskspråkiga eleverna. Därför har nämnden beslutat att öka antalet nybörjarplatser med 25 vid Mattlidens gymnasium för läsåret 2022–2023.

Det betyder att Mattlidens gymnasium kan ta in 200 nya studerande på den allmänna linjen och 50 studerande på IB-linjen nästa höst.

Inför terminsstarten i höst antogs 175 studerande till allmänna linjen och året innan 150, så ökningen under de två senaste åren har varit märkbar.

– Vi vill inte att det ska finnas färre gymnasieplatser för de svenska eleverna än för de finska. Numera måste städerna erbjuda alla elever som går ut grundskolan en studieplats på andra stadiet. Vi vill gärna hålla kvar Esboeleverna i hemstaden, därför behövs mera gymnasieplatser, säger nämndens ordförande Eva-Lena Gästrin (SFP).

Politikerna har räknat ut hur många procent av dem som går ut grundskolan som kan erbjudas en gymnasieplats. På den finska sidan i Esbo får 66 procent av niondeklassarna plats i stadens egna gymnasier, medan motsvarande siffra på svenska sidan skulle ha blivit 59 procent.

– Genom att sätta in ytterligare en grupp med 25 studieplatser i Mattlidens gymnasium kan vi höja andelen till 65 procent, vilket är i linje med situationen på finska sidan, förklarar Gästrin.

Nämnden strävar också efter att eleverna ska kunna komma in på gymnasiet med ett medeltal på avgångsbetyget som ligger under 8. I höst var gränsen 7,67 vilket enligt Gästrin är en lagom nivå. Året innan krävdes ett medelvitsord på 8,17 för att komma in på Mattlidens gymnasium.

Trångt i skolcentret

Den här ökningen av studieplatser är inte helt oproblematisk, det är nämligen redan nu trångt i Mattlidens skolcentrum i Mattby och ytterligare 25 studerande betyder att det behövs ett klassrum till.

Bild: Niklas Tallqvist

– Får alla plats? Och hur trångt blir det? Alla som har barn i Mattlidens skolcentrum känner till utrymmesbristen. Det här har vi politiker också funderat på, men undervisningslokaler är inget som vi i nämnden kan bestämma över. Stadens tjänstemän har lovat att det går att arrangera om lokalerna i Mattliden så att det finns plats för 25 studerande till nästa höst, säger Eva-Lena Gästrin.

Mattlidens gymnasium är redan nu det största gymnasiet i Svenskfinland med cirka 600 studerande. Det ingår i Mattlidens skolcentrum, där det också finns daghem, förskola och Mattlidens skola, som har 770 elever. Skolcentret finns med i Esbo stads investeringsplan för de kommande tio åren, men eftersom kvarteret där skolorna står saknar detaljplan står planeringen av tillbyggnaden stilla.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning