Mattlidens gymnasium arbetar för en trygg studiemiljö

Vi uppmuntrar både studerande och personal att tala om de upplevt osakligt beteende.

I HBL (13.2) uttrycker en vårdnadshavare sin oro över situationen i Mattlidens gymnasium med anledning av artiklarna i medierna de senaste veckorna.

I Mattlidens gymnasium har vi nolltolerans mot allt osakligt beteende och arbetar aktivt för att studiemiljön ska vara trygg för alla. Vi uppmuntrar både studerande och personal att tala om de upplevt osakligt beteende. Tillsammans skapar vi en förtroendefull atmosfär där alla vågar berätta om de blivit osakligt bemötta och får det stöd de behöver i situationen. Då det kommer fram information om osakligt beteende skrider vi omedelbart till åtgärder. Så gjorde vi även i fallet som nu behandlats i medierna.

De här frågorna diskuteras i gymnasiet på ett sätt som passar studerandena. Vårdnadshavare och studerande har alltid möjlighet att kontakta rektorn, personalen eller studerandevården om de har ytterligare frågor. Vi ser fram emot ett gott samarbete.

Saana Ruotsala rektor, Mattlidens gymnasium

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning