Mattliden stärker arbetet för respekt

Mattlidens gymnasium Bild: HBL-arkiv/Niklas Tallqvist

I Mattlidens skola i Esbo känner rektor Laila Andersson igen fenomenet sexuella trakasserier.– De här frågorna behöver diskuteras allt tidigare med eleverna, säger hon.

Att det förekommer sexuella trakasserier i skolorna är ingen nyhet för Laila Andersson, som efter ett års vikariat som rektor i Mattlidens gymnasium igen är tillbaka bland eleverna i grundskolan.

– Vi har ju vetat hur det står till, säger hon.

I Mattlidens skolcentrum har lärarna redan ett tag kunnat tyda tecknen på trakasserier efter att frågor om sexuellt ofredande för några år sedan började ingå i skolhälsoundersökningarna. Samtidigt har engagerade lärare fortbildat sig i genusfrågor och arbetat med pilotprojekt kring dem.

– Att vi hade rätt höga tal i hälsoundersökningarna kan också bero på att vi gett eleverna ord för fenomenet, säger hon.

Efter de färskaste avslöjandena från skolvärlden har Andersson diskuterat frågan med rektorskollegerna i Lagstads skola och Storängens skola i Esbo och kontaktat jämställdhetskonsulten Malin Gustavsson för att ordna skilda föreläsningar för flickor och pojkar i årskurserna 8 och 9 om genusfrågor och respekt.

– Lagstad, Storängen och vi har redan tidigare samarbetet kring temat respekt, säger Andersson. Skolornas gemensamma respektdagar har tagit upp teman som respekt för varandra, mobbning, sexuella trakasserier och frågor kring invandring.

– I år har vi haft det lite annorlunda på grund av Finland 100. Lagstad ordnade en hel respektvecka nyligen och vi tar tag i temat under våren, säger Andersson.

Hon säger att lärarna har olika beredskap att ta upp frågorna.

– Vi råkar ha fyra lärare som gått alla fortbildningar i genusfrågor och i Mattlidens skola har vi en helt uppdaterad jämställdhetsplan, den skrevs i fjol. Frågor kring sexualfostran ingår ju i hälsokunskapen och där kommer de åtminstone att behandlas.

Andersson säger att skolvärlden har ändrat så att diskussioner som förr hörde hemma i sjunde klass nu får föras redan i femman.

– Vi inser att det här är en sak vi ska tala om i skolan. Många elever som kommer till psykologen eller kuratorn med de här frågorna tror att de är helt ensamma med problemet och att det som händer är deras fel. Vi ska ta upp frågorna och får anpassa talet enligt elevernas ålder, säger hon.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning