Matti Anttonen blir ny ambassadör i Stockholm

Bild: Reino Pasanen

Utrikesrådet Matti Anttonen blir till ny ambassadör i Stockholm. Utnämningen görs på fredagens presidentföredragning.

Anttonen har jobbat som understatssekreterare med ansvar för externa ekonomiska relationer. För tillfället befinner han sig på en exportfrämjningsresa i Indien.

Anttonen har gjort en lång karriär inom uppgifter förknippade med Ryssland och var ambassadör i Moskva åren 2008–2012. Han har lett Utrikesministeriets östra enhet och jobbat på finska ambassaden i Washington och på FN-representationen i Geneve.

Anttonen föreslås inleda sitt uppdrag vid årsskiftet. Uppdraget ledigförklarades när ambassadören Jarmo Viinanen flyttades till andra uppgifter. Viinanen återvände till Helsingfors i september efter att han i en intern granskning hade konstaterats bete sig osakligt i sin uppgift. Viinanen har i offentligheten misstänkts för sexuella trakasserier. Själv bestrider han anklagelserna. 

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02