Matteuspassionen som för första gången

Aapo Häkkinen dirigerade framförandet från cembalon när Helsingfors barockorkester och Audi Jugendchorakademie framförde Matteuspassionen på Musikhuset. Bild: Maarit Kytöharju

Med importerade solister och en ungdomskör från Tyskland förverkligade Helsingfors barockorkester Matteuspassionen i ny skrud.

Johann Sebastian Bachs Matteuspassionen (BWV 244) uruppfördes i Tomasyrkan i Leipzig på långfredagen år 1727 och är en av kompositörens fem passioner. Verket framfördes ett par gånger unde...