Mattan drogs undan debatten om kvinnors våld

Det vanliga är naturligtvis alltjämt mannen som misshandlar kvinnan.

Svenska Yle behandlade den gångna veckan ett tema som kanske inte tidigare fått så värst mycket publicitet. Nämligen kvinnovåld. Eller rättare sagt kvinnors övergrepp på män i parförhållanden. Det här är en form av våld man inte i första hand kommer att tänka på när man talar om familjevåld. Det vanliga är naturligtvis alltjämt mannen som misshandlar kvinnan.

Det var ett fräscht grepp av redaktörerna att svänga på steken och ta upp det här eventuellt relativt nya problemet och rota lite mera ingående i fenomenet.

Men min besvikelse blev stor när jag hörde intervjun med Berndt Arell. Han berättade frimodigt i programmet att det i ett tidigare förhållande hände sig att hans dåvarande kvinnliga partner kunde ge honom en örfil utan orsak, men fortsatte med att berätta att den "kraftiga och välbyggda" mannen i ett av hans senare förhållanden ofta använde grovt våld. Trots att man får känna medlidande med Arell känns det ändå som om man tack vare den intervjun samtidigt drar mattan undan hela debatten om kvinnligt våld.

Jan Björklund Karleby

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00