Mats Nylund vald till ny ordförande för SLC

Mats Nylund blev enhälligt vald till ordförande för Svenska Lantsbruksproducenternas Centralförbund på tisdagen i Vanda. Bild: SPT/Mikael Sjövall

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) valdes som väntat till ny ordförande för Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) på förbundets fullmäktigemöte i Dickursby, Vanda på tisdagen.

Valet av Mats Nylund var enhälligt och understöddes av alla 29 delegater. Nylund påbörjar jobbet som ny ordförande efter årsskiftet då han efterträder förbundets nuvarande ordförande Holger Falck.

Nylund har i en tidigare intervju för SPT sagt att han främst vill jobba för att tackla den djupa lönsamhetskrisen i det finska jordbruket.

– Jag har lärt mig från politiken att intressebevakning aldrig är en enmansshow, säger Nylund.

Förbundets fullmäktige fick ett nytt presidium med riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) som ny fullmäktigeordförande samt Niclas Sjöskog från Österbottens Svenska Producentförbund (ÖSP) och Nicklas Mörn från Ålands Producentförbund (ÅPF) som vice ordförande.

SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar i fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning