Mats Nylund: Ökad avverkning är inte samma sak som ökade klimatutsläpp

SFP:s riksdagsledamot och SLC:s ordförande Mats Nylund säger att de finländska skogsägarna är de verkliga klimathjältarna.

Den största orsaken till att den årliga tillväxten i våra skogar ökar är att skogsägarna årligen satsar kring 300 miljoner euro på förbättringar, skriver Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) i ett pressmeddelande.

– Den finländska skogsskötseln är den bästa i världen och skogsägarna de verkliga klimathjältarna, sade SLC:s ordförande Mats Nylund (SFP) till organisationens förbundskongress, enligt pressmeddelandet.

Nylund riktar kritik mot De grönas sätt att tala om skogen i sin klimatpolitik.

– Varje vecka påstår någon att avverkningar är samma sak som ökade klimatutsläpp.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning