Mats Löfström: ja till en extra plats i Europaparlamentet

Bild: Ari Sundberg/SPT

Då Europaparlamentet ska fördela om platserna efter Storbritanniens utträde borde Finland vara på hugget och tacka ja. Åland kunde med fördel ta den extra platsen.

Det tycker Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot för SFP. Storbritannien har i dag 73 platser i europaparlamentet. Man föreslår att 46 platser läggs i reserv och sparas för eventuella framtida utvidgningar. Samtidigt föreslås att 27 platser fördelas till länder som i dag är underrepresenterade i förhållande till befolkningsstorleken. Ett av de länderna är Finland, som Europaparlamentet föreslår att får en plats till och att Finlands platser ökar till 14, från dagens 13 stycken.

Statsrådets position har varit att Storbritanniens platser inte alls ska omfördelas utan sättas i reserv med hänvisning till eventuella framtida utvidgningar samt att spara pengar.

– Jag vill att statsrådet omprövar sin position i frågan i ljuset av Europaparlamentets förslag. Då det nu finns ett konkret förslag som innebär att Finland kunde få en plats till skulle det kännas mycket konstigt ifall Finland motsatte sig ett sådant förslag. Vill man spara pengar finns andra möjligheter, säger Mats Löfström, i ett pressmeddelande.

En till plats i Europaparlamentet skulle göra det möjligt för Finland att kompensera för den makt Ålands lagting gav ifrån sig då Finland blev medlem av EU.

– En extra plats skulle innebära att Åland kunde få en plats i Europaparlamentet utan att en befintlig plats skulle omfördelas. Liknande arrangemang finns och har funnits i andra EU länder. Exempelvis den självstyrande tysktalande regionen i Belgien har en öronmärkt plats då Belgien väljer sina Europaparlamentariker, skriver Löfström.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03