Matråd allt viktigare för WWF

Grönt ljus för vilt. Anneli Koskinen vid Annan Liha säljer vilt och ekologiskt kött i Gamla saluhallen. WWF:s rekommendation för vilt exempelvis är att det är tillåtet at äta det – med måtta. Bild: Niklas Tallqvist

Världsnaturfonden WWF rekommenderar att finländska konsumenter undviker brasiliansk och thailändsk kyckling och sydamerikanskt nötkött. WWF siktar på att bli en allt aktivare matdebattör, eftersom maten utgör upp till 20 procent av miljöeffekten för den privata konsumtionen.

Bara boendelösningar har på individnivå en klart större klimatpåverkan än maten. Mat och trafik ligger ungefär jämsides. Matval kommer sannolikt att spela en allt större roll för planetens framtid, eftersom såväl boende- som trafiklösningar hela tiden blir mer miljövänliga.

– Kolavtrycket (klimatpåverkan) för boende och trafik trycks mot noll, men inom mat finns inga riktigt motsvarande möjligheter. Till exempel går det inte att skapa en gris som är koldioxidneutral, säger programchef Jussi Nikula på WWF Finland.

I WWF:s nyutgivna köttguide finns märkningar som påminner om trafikljus. För den som äter kött gäller det att hellre välja grönt eller gult än rött.

Guiden tar inte ställning till antibiotikabruk inom djuruppfödningen, men nog till att naturen helst ska få behålla sin mångfald och inte bli likadan överallt.

– Det går inte att röja fram oändligt med odlingsmark utan att livsmiljö och mångfald lider. Därför är det relevant hur mycket areal matproduktionen kräver. Köttprodukter har en stor roll där, eftersom produktionen av dem kräver stor yta, säger naturskyddsexpert Stella Höynälänmaa på WWF.

Samtidigt betonar hon att många av de finska djuren som betar på traditionella gårdar uppehåller lokala, mångsidiga livsmiljöer.

Soja används som föda i djuruppfödningen, vilket kan ha en överraskande stor miljöpåverkan. Var och hur sojan produceras är avgörande.

– Vår köttproduktion påverkar naturen i regnskogarna, eftersom sojaodlingar är den största orsaken till att skogen försvinner, säger Höynälänmaa.

Östersjön lider

Bekämpningsmedel är ett hot mot pollinerande insekter och i förlängningen mot hela matproduktionen. Höynälänmaa uppger att bekämpningsmedel ofta används mer i köttproduktion än i produktionen av vegetarisk mat. Köttproduktionen är också skadlig för Östersjön, då den bidrar till övergödning.

– Av den övergödning som finländare orsakar är 60 procent kopplad till mat, säger Höynälänmaa.

Hon betonar att många forskare gjort gällande att minskad köttkonsumtion kan ha betydande positiva effekter för Östersjön. Finländare har ökat sin köttkonsumtion med omkring 20 procent sedan år 2000.

– Vi uppmuntrar finländarna att äta mindre och för miljön bättre kött, alltså att ersätta en del av köttet med grönsaker och hållbart fångad eller uppfödd fisk, säger Höynälänmaa.

I WWF:s nyutgivna köttguide finns märkningar som påminner om trafikljus. För den som äter kött gäller det att hellre välja grönt eller gult än rött.

Några exempel

Rött ljus: Nöt- och svinkött från Sydamerika och de flesta EU-länder. Svinkött från Finland får rött ljus (kött från finska svin som matats med ansvarsfullt odlad soja eller utan soja ges gult ljus). Kyckling överlag (se gult för undantag).

Gult: Nötkött från Finland. Kyckling som matats med ansvarsfullt odlad soja eler utan soja. Fårkött från Finland.

Grönt: Ekologiskt nöt-, får- och svinkött, ekologisk kyckling.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning