Matproduktionen blir allt större klimathot – den här gasen värmer atmosfären 300 gånger starkare än koldioxid

"Den dominerande orsaken till ökningen är relaterad till jordbruket, och den ökande efterfrågan på livsmedel och foder för boskap kommer ytterligare att öka utsläppen", säger en av forskarna bakom den nya studien, som beskrivs som den mest omfattande någonsin. Arkivbild. Bild: Emilia Nyberg

Ett tilltagande bruk av gödsel i jordbruket över hela världen ökar klimatutsläppen i den mån att det blir svårt att nå klimatmålen, visar en färsk studie. Samtidigt ger det Finland en chans att exportera sin expertis för att lösa problemet.

Mänskligheten har nått en punkt där livsmedelsproduktionen driver på klimatförändringarna, som i gengäld försämrar bland annat förutsättningarna för just livsmedelsproduktion.Jordbruket är den klart s...