Matilda Enegren målar guldkant på vardagen

Matilda Enegren målar realistiska iakttagelser från vardagen, ofta med bortvända personer och bilar i fokus. Bild: Matilda Enegren, Front Path

Likt Edward Hopper använder Matilda Enegren mättade färger och mjuka kontraster för att skapa en psykologisk spänning som tränger fram genom oljelagren på duken. Vad är det med den vita skåpbilen parkerad utanför ett fint bostadshus som har fångat konstnärens intresse?

Den gemensamma nämnaren för en ensam skåpbil och psykologiska porträtt kan vara svår att identifiera. För den Helsingforsbaserade konstnären Matilda Enegren handlar motiven om att skildra vardagsscene...