Maten, släkten och gravbesök viktigast på julen

Ett hav av gravljus brinner i Esbo på julafton 2018. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

De vanligaste ingredienserna i finländarnas julfirande är kopplade till hem och familj. Bara 14 procent går i julkyrka, enligt Evangelisk-lutherska kyrkans undersökning.

De vanligaste jultraditionerna framgår av Kyrkans forskningscentrals enkät Gallup Ecclesiastica 2019.

Frågan som ställdes var vilka saker som hör till de svarandes julfirande. Över åttio procent sade att speciell julmat hör till firandet. Att familj och släkt samlas hör till julen för 72 procent av finländarna, och 57 procent svarar att de besöker gravar.

Utlysande av julfreden i Åbo har också en stabil fjärde plats. Hälften av finländarna följer med traditionen på julafton klockan 12.

Övriga traditioner är inte lika utbredda. Fjorton procent säger att de går i julkyrka, fyra procent har en julandakt hemma. Men det är många fler som ändå svarar att julens kristna budskap är viktigt för dem: 39 procent håller helt eller delvis med om det. Gruppen är störst bland dem som är över 65 år. Bland dem anser över hälften, helt eller delvis, att det kristna budskapet i julen är viktigt.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning