Måste vi sälja huset på grund av makens spelskulder?

Huset på bilden har ingen koppling till det aktuella fallet. Bild: Mostphotos

"I det öppna bolaget har makan med stöd av äktenskapet inget personligt ansvar för bolagets lån, medan makens ansvar är personligt. Maken ansvarar också ensam för sina spelskulder."

Min make och jag, som har våra två barn i skolåldern, bor sedan tio år i ett enfamiljshus som min make och jag äger till hälften var. Huset är pantsatt som säkerhet för vårt gemensamma bostadslån, av...