Vi borde överväga röstplikt – och en egen version av "eftervals-barbeque"

"En röstplikt skulle kunna vara ett redskap för att markera vikten av de demokratiska fri- och rättigheterna."

Under våren förväntas de finländska väljarna rösta i två parlamentsval. Folket ska utse sina representanter till riksdagen i april och drygt en månad senare hålls val till Europaparlamentet. Allt färr...