Massvaccineringar av den arbetsföra befolkningen kunde inledas i maj

Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, vill att regeringen inför begränsningar i rörelsefriheten för att pressa ner smittalen. Vill det säg väl, kunde tre veckor av begränsningar i rörelsefriheten vara nog, bedömer Mäkijärvi. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Planerna på att omfördela vaccindistributionen så att områden med svår smittspridning skulle få mer vaccin än hittills, kan betyda att nylänningar i arbetsför ålder vaccineras tidigare än vad som varit tänkt. Eventuellt kunde massvaccineringarna av vuxna komma i gång redan i maj.

Om planerna på en omfördelning av coronavaccinerna blir verklighet och Nyland får fler vaccindoser än hittills varit tänkt, kan massvaccineringarna av personer i arbetsför ålder komma att tidigarelägg...