Mässling i Nyslott på midsommar – personer i området uppmanas kolla sitt MPR-skydd

Bild: VN-arkiv / Kieran Stubbs

Centralsjukhuset i Nyslott vårdade under midsommaren en man som hade mässling. Sjukvårdsdistriktet i Östra Savolax informerar att en italiensk man som hade mässling besökte jouren på torsdagen.

Mannen hade bott på ett lägerområde i Punkaharju med 140 andra personer. De som vistats på jouren eller lägerområdet samtidigt uppmanas kolla upp sitt MPR-skydd. MPR-vaccinet skyddar mot mässling, röda hund och påssjuka.

Mässling sprids i droppform via luften.

Mässlingsepidemier har brutit ut i Europa i områden med låg vaccinationstäckning. I Finland har MPR-sjukdomar förekommit sedan 1990-talet endast som enstaka smittor eller i mindre smittokluster. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03