Mässlingen gör oönskad comeback i Europa – "Fortfarande lika farlig"

Bild: Mostphotos

I år har flera nya mässlingsfall rapporterats i Europa. Bland annat i Rumänien och Italien har viruset fått ett allt starkare fotfäste, men sjukdomen har spridits också i övriga europeiska länder. Även i Finland har ett antal fall framkommit.

I fjol konstaterades fyra fall av mässling i Finland. Tidigare i veckan bekräftades redan det fjärde fallet av mässling i Nyslott då två ovaccinerade pojkar blivit smittade av en italiensk man under ett läger i Punkaharju under midsommaren.

Forskare har uppskattat att det första insjuknandet i mässling inträffade omkring femhundra år efter vår tideräknings början. Världshälsoorganisationen WHO har satt som mål att helt utrota sjukdomen från Europa till 2018, men det ser illa ut.

I Finland har vi haft väldigt täckande vaccinering

Enligt Ulpu Elonsalo från Institutet för hälsa och välfärd THL beror mässlingvirusets oönskade återkomst på att ett stort antal länder i Europa inte haft tillräckligt täckande vaccinering mot viruset. Hon anser ändå att sannolikheten för att en mässlingepidemi ska bryta ut i Finland är låg.

– I Finland har vi haft väldigt täckande vaccinering. Vaccinet som används mot viruset ingår också i det nationella vaccinprogrammet och är gratis. Därför är en epidemi väldigt osannolik, säger Elonsalo.

Mässling är ett virus som kännetecknas av hög feber och andningssymtom, samt eksem över hela kroppen. Andra symtom kan vara att ögonen blir väldigt känsliga för ljus. Dessutom kan mässling leda till andra sjukdomar.

Mässling sprids väldigt lätt och innan allmän vaccinering blev vanligt insjuknade nästan alla mottagliga personer till viruset under sin barndom.

Viruset kan spridas genom andningen i samband med att personer som bär på viruset hostar. Infekterade ytor kan bära på viruset i flera timmar, där den kan smitta vid människokontakt.

Personer som har ökad risk för att bli drabbade är spädbarn som är för unga för att immuniseras, och människor som är immuna eller allergiska för vaccinet. Också personer som av medicinska eller religiösa skäl inte har blivit immuniserade finns i riskgruppen.

Det finns inga specifika läkemedel mot viruset

Sjukdomen fortfarande lika farlig

Enligt Elonsalo är mässlingviruset och dess symtom precis lika svåra som förr.

– Den enda skillnaden mellan då och nu är att vi nu för tiden har en mer utvecklad hälsovård. Därmed är det lättare för oss att sköta sjukdomen, säger Elonsalo.

– Det finns inga specifika läkemedel mot viruset, utan behandlingen bestäms enligt symtomen.

Viruset är särskilt farligt för gravida kvinnor och små barn. Personer vars kropp och immunsystem är försvagat på grund av sjukdom drabbas också hårdare av sjukdomen.

Globalt är mässling fortfarande en av de ledande orsakerna till barndödlighet. Enligt uppskattning dör 160 000 barn årligen från komplikationer som orsakas av sjukdomen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03