Mässling farligare än vad man hittills trott – förstör immunförsvaret

De som överlever en infektion av mässling riskerar att få ett nedsatt immunförsvar i flera år efter infektionen, visar forskning. Bild: CDC-TT

Mässlingviruset förstör immunförsvaret. Effekten kan sitta kvar flera år efter insjuknandet, en tid då risken att drabbas av både sjukdom och död ökar. Det bästa är att vaccinera sig. På så sätt förblir immunförsvaret intakt – samtidigt som man slipper drabbas av en dödlig sjukdom.

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Varje år skördar sjukomen cirka 100 000 människors liv, vilket ändå är förhållandevis få jämfört med de 2,6 miljoner liv som gick till spillo varj...