Mary Galléns brev efterlyses

Mary Gallén, 1903. Bild:

De brev som skrevs av Akseli Gallen-Kallelas hustru Mary Gallén finns troligtvis ännu i privat ägo. De söks nu av forskare.

Helena Ruuska, författare till bland annat Hugo Simberg: pirut ja enkelit (2018), kommer härnäst att skriva en biografi över Mary Gallén, hustru till Akseli Gallen-Kallela.

Mary Gallén, född Slöör (1868–1947) var bland annat pianist, skicklig textilhantverkare och sin makes modell. Hon var också en omvittnat begåvad och produktiv brevskrivare. "Dina brev är som romaner", skriver systern Greta till Mary.

Men stora delar av brevskatten finns sannolikt ännu i privat ägo och är inte tillgänglig för forskning. Den som i sitt hemarkiv har brev eller annat material som relaterar till Mary Galléns liv och verk ombeds alltså ta kontakt med Helena Ruuska på e-postadressen ruuska.helena@gmail.com.

Boken är avsedd att utges av WSOY 2021. Före Simberg-biografin – som kandiderade för Fack-Finlandia 2018 – har Ruuska gett ut biografierna Marja-Liisa Vartio. Kuin linnun kirkaisu (2012) och Elämän kirjailija Eeva Joenpelto (2015).

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning