Mårtensdals skolgårdsmiljö hotas inte

I Vanda har de flesta skolorna utmärkta gårdar.

Jag är överens med Petra Miessmer och Max Mannola (HBL Debatt 26.4) om att våra skolbarn skall få böka i naturen så mycket som möjligt. Eleverna kan få göra det på utflykter, bara vi kommit över coronarestriktionerna, men den dagliga kontakten skall man kunna ha på skolgården.

I Vanda har de flesta skolorna utmärkta gårdar. Mårtensdals skola, som är placerad uppe på ett berg, har fantastiska klippor som också mina barn hoppat på. Den här miljön kommer att bevaras då Mårtensdals bildningsrum byggs. Det har varit en grundpelare i planeringen från första början. Nybygget kommer på skolhusets andra sida ner mot gatan.

Men vi kunde ha lite mera av naturen i Dickursby skola. Skolgården finns i och för sig bredvid en park, men kunde definitivt vara mångsidigare. Helsinge skola, där våra ungdomar studerar, har en väldigt fantasilös gård, som långt består av en asfaltplan. De här två ställena borde nog åtgärdas.

Kristian Rehnström, ordförande (SFP), Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning