Marken sjunker runt torget i Åbo – Torgparkeringsbygget avbryts igen

Arkeologiska utgrävningar på Salutorget i Åbo i augusti i fjol. Bild: Mikael Piippo/SPT

Byggnadsinspektionen har beslutat att stoppa bygget av torgparkeringen under Salutorget i Åbo.

Orsaken är att marken har börjat sjunka i närheten av byggarbetsplatsen och det är antagligen bygget som har orsakat det.

– Det är ett så omfattande byggprojekt att marksänkningen kan bero på många olika faktorer. Nu väntar vi på en utredning om vad som har orsakat marksänkningen innan arbetet kan återupptas, säger Leena Salmelainen, övervakningschef vid Åbo stad till Åbo Underrättelser.

I april avbröts parkeringsbygget av samma orsak. Då väntade man ett par veckor på att byggnadsinspektionen utredde orsakerna. Arbetet påbörjades för en dryg vecka sedan men avbröts igen på torsdagseftermiddagen.

Det är ännu inte bekräftat att det är just bygget som orsakat att marken sjunkit och därför fortsätter byggnadsinspektionen utreda orsakerna så fort som möjligt.