Märkbar satsning för att utöka och bredda exportstrukturen ett måste

Satsningarna på både gamla och nya exporttjänster för medelstora och mindre företag måste kraftigt intensifieras för att maximalt tjäna sitt syfte.

Coronans första våg tycks helt ha absorberat regeringens arbetskapacitet sedan mars. Under andra vågen är regeringen nu illa tvungen att med skärpa ta itu med de ekonomirelaterade allt större problemen som hopat sig och som redan för trovärdighetens skull skulle ha krävt resoluta åtgärder så snabbt som möjligt redan efter regeringstillträdet.

Mellan juni 2019 och februari 2020 hände i praktiken ingenting. Frågor gällande åtgärderna kring regeringsprogrammets prioriteringar – sysselsättningen och balans i de offentliga finanserna – besvarades för över ett år sedan alltid med en hänvisning till budgetmanglingen i augusti 2020 då problematiken virtuellt, bara på papperet, skulle åtgärdas. Nu i september väntar vi fortfarande på programmet, som av olika regeringsmedlemmar aviserats både "nu" och "senare"! Men den utlovade sysselsättningsökningen 30 000 plus 30 000 borde fördubblas, eftersom jämförelsen skall göras med situationen vid regeringsbildningen i slutet av maj 2019.

Belåtenheten var påtaglig när statistiken för andra kvartalet 2020 aviserade att Finland i internationell jämförelse mot förmodan klarat sig bäst, trots att landet i praktiken hade satt lapp på luckan i mars. Glädjen grumlades snabbt, när siffran korrigerades: bnp hade rasat med 6,4 procent jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år.

Det är känt att exporten utgör ryggraden i Finlands ekonomi. Exportens andel av bnp var 46 procent och sysselsatte direkt 470 000 arbetstagare och sammantaget indirekt 1,1 miljon, 43 procent av alla arbetstagare. Staten håvade in 28 miljarder i skatter (studie av KPMG gällande 2017). Det är inte helt färska siffror, men belyser exportens avgörande betydelse.

Vår lika kända postcykliska produktionsstruktur med tyngdpunkt på investeringsvaror sätter oss alltid i släpvagnen vid en konjunkturväxling. I år har exporten redan hunnit minska med nästan 20 procent och orderingången med minst lika mycket, vilket innebär dåliga exportsiffror åtminstone långt in på nästa år. Svåra tider på kommande, trots vissa optimistiska estimat för följande år.

Regeringens prioriterade mål som nämnts ovan främjas bäst genom att exportens alla förutsättningar maximalt beaktas. Det ekonomiska läget är så allvarligt att alla innovativa och tänkbara åtgärder måste tas i bruk. Till att börja med måste resten av den oanvända krisfinansieringen fördelas enligt uppluckrade kriterier, så snabbt som möjligt.

Konkurrenskraften är a och o i kampen om nya beställningar och marknadsandelar. Nu håller konkurrenskraften på att försämras, påvisar Finlands Bank. Från regeringshåll har uttryckts en stark förlitan på de olika återhämtningssatsningarnas positiva effekt. Men då har man helt förbisett alla andra länders mycket större motsvarande satsningar på mångfaldigt fler och större företag vilket otvivelaktigt ökar utbudet och ytterligare skärper konkurrensen på exportmarknaden. Glöm inte heller importen, som konkurrerar med våra inhemska tillverkare.

En märkbar satsning för utökning och breddning av vår exportstruktur är ett måste. Dessutom måste också satsningarna på både gamla och nya exporttjänster för medelstora och mindre företag kraftigt intensifieras för att maximalt tjäna sitt syfte. En mångfald av koordinerade åtgärder krävs givetvis ytterligare, förslag som också förekommit i offentligheten.

Det har sagts att coronabubblan exkluderat politiken från politiken. Men nu har statsministern och nyvalda ordföranden (SDP) som känt tagit bladet ur munnen och inte oväntat gjort en verbalt kraftig vänsterkrängning. Detta bådar inte gott för marknadsmässigt effektiva och resultatorienterade regeringsbeslut, som kräver en gemensam syn och som måste göras snabbt. Koalitionens minoritet axlar i denna konstellation ett stort ansvar.

Ove Ohlström, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning