Marinens fartyg namnges enligt långa traditioner – så här går det till

Här är en dataanimering av hur fartygen kommer se ut. Bild: Puolustusvoimat/Lehtikuva

Att namnge fartyg har långa traditioner. När det gäller marinens fyra nya korvetter är det i sista hand kommendören som avgör frågan, men en namntävling är inte otänkbar, säger informatören Annele Apajakari.

Inom ramarna för projektet Flottilj 2020 har staten beställt fyra stycken multifunktionskorvetter av Pohjanmaa-klass. Men vad ska korvetterna heta?

Senast det införskaffades så här stora fartyg var 1992. Då var det Hämeenmaa-klassen och fartygen Hämeenmaa och Uusimaa.

– Traditionen har varit att större fartyg har fått sina namn från landskap, lite mindre fartyg har fått sina namn från städer eller stridsplatser medan de minsta båtarna har klass såsom Jurmo, Jehu eller Uisko men inte något namn utan endast nummer, säger marinens informatörchef Annele Apajakari.

I sista hand är det marinens kommendör som avgör den här frågan, säger Apajakari. Men det finns inget juridiskt hinder för att tävla om namnen.

Här sänker Pohjanmaa piratskepp utanför Somalia 2011. Bild: Puolustusvoimat Combat Camera

– Min åsikt är att vi inte måste följa traditionerna. Vi måste kunna förändras och leva i nutiden. Jag har ett par namn jag kunde tänka mig, men jag avslöjar inget, säger Apajakari.

Presidenter?

Internationellt är det gångbart att döpa hangarfartyg efter tidigare presidenter, såsom USS John F. Kennedy, USS Gerald R. Ford eller franska Charles de Gaulle. Även i Finland har man från politiskt håll föreslagit den här typen av namngivning för de aktuella korvetterna.

Den amerikanska flottans mastodontiska slagskepp beställda i mitten av 1900-talet följer samma tradition som i Finland. De har namn efter delstater och klassen heter Iowa.

Här ses turister ombord på ett fartyg av Iowa-klass. Bild: Darryl Brooks/Mostphotos

De finska fartygen kommer att byggas i Raumo, och Apajakari tycker att namndiskussionen har kommit i gång lite väl tidigt.

– De ska ju börja byggas först nästa år så det är ganska tidigt att börja fundera på namn i det här skedet.

Kan man rösta?

Av allt att döma kommer det inte att bli en öppen internetbaserad omröstning. Det finns roliga exempel på när sådana gått snett.

Ett av de mer kända är Boaty McBoatface. Efter att Brittiska Natural Environment Research Council utlyst en namntävling 2016 gick det inte riktigt som väntat. Boaty McBoatface föreslogs som ett skämt i ett BBC sänt radioprogram och vann omröstningen.

Man fick lov att krypa till korset. Båten döptes till David Attenborough, men som plåster på såren döpte man skeppets undervattensfarkost till Boaty McBoatface.

En omröstning marinen kan ta exempel av gick av stapeln i Nya Zeeland 2015–2016. På agendan stod landets flagga och i första omgången svarade man på: "Om Nya Zeelands flagga ändras, vilken flagga skulle du föredra?"

I den andra omgången ställdes den vinnande utmanaren mot den befintliga flaggan – den befintliga flaggan vann. Oklart om det finns utrymme för en folkomröstning i frågan om marinens korvetter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning