Marina värmeböljor hotar havets fascinerande färgprakt

Havsytan är täckt av pollen, men under ytan öppnar sig en helt annan värld. Östersjöns marina liv är mångsidigt och unikt för att det kombinerar salt- och sötvattenarter. Östersjön är också världens mest övergödda hav, och tillsammans med klimatförändringen är mycket av det unika hotat. Bild: Niklas Tallqvist

Rubrikerna handlar om algblomningar och döda bottnar, men Östersjön hyser också världsunika miljöer i tidvis klart brackvatten. De behöver skyddas eftersom de hotas på flera fronter, säger Camilla Gustafsson när hon dyker ner till sitt andra hem.

Under ytan skapar böljande sjögräsängar livsmiljöer åt ett otal kräftdjur, fiskyngel och småfiskar. Det kan marinbiologen Camilla Gustafsson se när hon dyker utanför Helsingfors universitets zoologisk...