Sanna Marin: "Anklagelser utan bevis underminerar förtroendet"

Vart är det man vill komma med detta, frågar sig statsminister Sanna Marin efter anklagelser kring den kampanjtillställning som SDP ordnade i Dickursby på lördagen. Bild: Timo Jaakonaho/Lehtikuva

Statsminister Sanna Marin (SDP) kallar oppositionens utspel om lögn och politisk styrning kring munskydden för "mycket hårda anklagelser". – När man framför sådana skulle det vara bra om man också redogjorde för vilka belägg man har, säger hon under statsministerns frågetimme på Yle Radio Suomi.

Statsminister Sanna Marin (SDP) kommenterade på söndagen, i Statsministerns frågetimme på Yle, de anklagelser som har förts fram i samband med att Samlingspartiet föreslagit misstroendevotum mot omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Samlingspartiet motiverar misstroendet med hur av coronakrisen hanterats, särskilt kommunikationen, och regeringens agerande i munskyddsfrågan.

Från oppositionshåll, också från Sannfinländarna, har det förekommit anklagelser om lögn kring motiveringarna om varför man inte i våras rekommenderade munskydd. Samlingspartiet har också signalerat att den utredning som regeringen beställde kring textilskydd skulle ha varit politiskt styrd, vilket professor emeritus Marjukka Mäkelä, som stod för rapporten, har avfärdat.

Sanna Marin kallar anklagelserna för "vilda och ogrundade".

– Det är ganska vilda anklagelser. Professorn har redan avfärdat att det skulle ha skett en styrning, och inte heller jag har vetskap om något sådant. När anklagelser förs fram skulle det bra om man också redogjorde för vad de grundar sig på. Om man kastar ut anklagelser i luften utan fakta eller bevis så underminerar man förtroendet för experter och för hälsomyndigheterna, säger Marin i programmet.

– Jag skulle inte ens kalla det för kritik, eftersom kritik brukar vara underbyggd. Det här är inte en ansvarsfull debatt.

Det finns alltid skäl att förbättra kommunikationen, medger statsminister Sanna Marin. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Ett belägg som Samlingspartiet har framfört är att Markku Tervahauta, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd, personligen förespråkade en rekommendation om munskydd av tyg innan institutet officiellt rekommenderade det.

På en fråga om huruvida Tervahautas åsikt åsidosattes, svarar Marin att man noterade åsikten, men att regeringen följer hela institutets officiella linje, inte enskilda personers.

"Kiuru har vårt förtroende"

Sanna Marin medger i programmet att det alltid finns skäl och möjligheter att förbättra kommunikationen.

Enligt Marin ska regeringen tala om kommunikationen nästa vecka, då regeringen ska behandla ett nytt paket av coronaåtgärder som stöd för regionernas beslutsfattande.

Hon säger att kommunikationen kan verka mer förvirrande nu än i våras eftersom att besluten är lokala och inte centralt regeringsstyrda, som då beredskapslagarna var i kraft.

– Men det är klart att det finns skäl att kommunicera tydligare. Vi ska behandla det, och jag håller med om att det inte får vara så att finländarna inte har en klar bild av vad som gäller i vilken region.

Marin har uttryckt sitt stöd för Kiuru, och berättar att diskussioner har förts inom den ministergrupp som ansvarar för social- och hälsovården, eftersom de träffats så gott som dagligen och behandlat vårdreformen. Hon säger att hennes uppfattning är att regeringen backar upp Kiuru.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo kallar omsorgsminister Krista Kiurus agerande "förvirrande". Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Gräl om den interna informationsgången har kommit till ytan då enskilda ministrar, som näringsminister Mika Lintilä (C), har sagt att de inte vet vad som pågår då beredningsansvaret kring coronaåtgärderna ligger hos Social- och hälsovårdsministeriet.

– Man kan säkert förbättra informationsgången, men vi har inte mörkat information. Olika frågor bereds inom olika ministerier, där var och en ansvarar för sitt område. Kring coronaläget går vi varje vecka igenom allting med uppdaterad information. Men det är naturligt att alla inte vet varje detalj om andra ministerier under beredningen, säger Marin.

Hon ger som exempel restaurangerna, där beredningen skedde i samarbete med Arbets- och näringsministeriet för att få fram konsekvensbedömningar. "Där har även Lintilä deltagit aktivt", säger hon.

Ordväxling kring kampanjtälten

Ordväxlingen kring munskydden fortsatte på social medier under helgen, och också statsministern lade ut en tråd om det på Twitter.

Orsaken var en bild på sociala medier som föreställde en tom uteservering samtidigt som SDP hade en folksamling vid sitt kampanjtält invid. Bilden har tolkats ur ett perspektiv där den SDP-ledda regeringen begränsat restaurangernas kundantal.

Andra har påpekat att uteserveringen i fråga inte var öppen då bilden togs, och att det därför inte fanns kunder där.

"Den här veckan har oppositionen anklagat mig för lögn, och både regeringen och hälsomyndigheterna för att ha vilselett folket. Påståendena håller inte", skriver Marin på Twitter och kommenterar sedan kampanjtorgen under helgen.

Hon skriver att SDP har anklagats för att restaurangen i Dickursby varit tom. Marin var i Dickursby klockan 11.15; restaurangen öppnade klockan 12. Hon säger att valtillställningen arrangerades enligt hälsomyndigheternas rekommendationer.

"Samlingspartiet har anklagat SDP för att kampanjtillställningen över huvud taget hölls. Samlingspartiet hade själv en tillställning precis intill", rasar Marin.

Både Samlingspartiet och SDP arrangerade tillställningar utomhus på samma ställe i Dickursby på lördagen klockan 10-13.

"Vart är det man vill komma med detta? Att så misstro mot beslutsfattare och myndigheter? Att framkalla hat? Mot vad?"

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo svarar henne att Samlingspartiets misstroendevotum inte gäller statsminister Marin eller hela regeringen, utan enbart omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

"Vi kan inte följa med Kiurus förvirrande agerande från sidan om", skriver Orpo.

Statsminister Sanna Marin och gruppordförande Antti Lindtman i Vanda på lördagen. Bild: Timo Jaakonaho/Lehtikuva

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning