Regeringen: Pausa hobbyer, stäng simhallar, arbeta på distans

Enligt statsminister Sanna Marin och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru råder inte undantagsförhållanden i Finland. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Tidiga och tuffa åtgärder krävs för att inte hälso- och sjukvården ska överbelastas inom några veckor. Det är budskapet av regeringen och hälsomyndigheterna.

Coronaläget i Finland har försämrats snabbt, sade statsminister Sanna Marin (SDP) på regeringens presskonferens på torsdagen.

– Allt fler regioner löper risk att hamna i fasen för allmän smittspridning om tillräckliga åtgärder inte vidtas omedelbart.

Regeringen anser ändå inte att en tillämpning av beredskapslagen är möjlig eller nödvändig i nuläget.

– Vi är ännu inte i den situationen, men läget på andra håll i Europa visar att situationen kan förvärras snabbt.

Marin sade att regeringens strävan är att hindra virusets spridning i samhället, säkra hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda riskgrupper.

Läs också: Statsministern hotar med exceptionell åtgärd: Utegångsförbud om läget förvärras

Agera tidigt i regionerna

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) poängterade att det i nuläget inte råder undantagsförhållanden i Finland, vilket innebär att det i huvudsak är upp till regionerna att fatta beslut om coronarestriktioner.

– De regionala beslutsfattarna är i en nyckelroll. För att förhindra att viruset sprider sig gäller det att agera snabbt och proaktivt, säger Kiuru.

Kanslichef Kirsi Varhila presenterade Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer för regionala myndigheter, medborgare och privata näringsidkare.

Ministeriet uppmanar regionerna att överväga att stänga lokaler där smittrisken är hög, som simhallar, gym, nöjes- och temaparker och lekparker inomhus. Ministeriet rekommenderar även att hobbyverksamheter sätts på paus och att högskolor och andra stadiets utbildningar övergår till distansundervisning.

– Vi kan inte rekommendera distansarbete tillräckligt. Jag hoppas att alla arbetsgivare ser över hur man kan gå över till distansarbete, säger Varhila.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar också att deltagarantalet vid allmänna och privata tillställningar begränsas till 10.

– Vi har ingen rätt att begränsa privata näringsidkare, men vi vädjar till dem att ta sitt ansvar, säger Varhila.

Ministeriets rekommendationer gäller framför allt regioner som är i fasen för allmän smittspridning eller i accelerationsfasen. Rekommendationerna är i kraft till den 15 december.

Många intagna på sjukhus i Nyland

Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, gav en översikt över coronaläget i Nyland i samband med regeringens presskonferens. Enligt Mäkijärvi ökade fallen av covid-19 med 70 procent under förra veckan.

– Nu är det allvar, säger Mäkijärvi.

För tillfället vårdas 83 coronadrabbade personer på sjukhus i Nyland.

– Den yngsta som är intagen är 27, den äldsta 83. Den allvarliga sjukdomen covid-19 kan drabba vem som helst.

Nylands regionala samordningsgrupp meddelade i onsdags att hela Nyland nu är i fasen för allmän smittspridning och att man inför nya begränsningar.

– Om vi inte lyckas bromsa smittspridningen föreligger det en verkligt stor risk för att hälso- och sjukvården överbelastas inom några veckor. Då är det svårt att ge alla vård som behöver det, säger Mäkijärvi.

Coronaläget i Finland

Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd, gav en helhetsöversikt av det epidemiologiska läget. Trenden är uppåtgående i Finland. Institutet för hälsa och välfärd rapporterade på torsdagen om närmare 500 nya fall av covid-19.

– Det är en långsam men tydlig utveckling, säger Salminen.

Antalet smittfall har ökat bland personer över 40 år.

– Särskilt oroväckande är de smittfall som konstateras bland personer över 60 år som har en förhöjd risk att dö i sjukdomen.

Det som Salminen tycker inger hopp är att antalet nya smittfall minskar i en stor del av de europeiska länderna.

– Man kan se att när man sätter in åtgärder så går fallen ner.

Både statsminister Marin och familje- och omsorgsminister Kiuru manade finländarna att ta sitt personliga ansvar gentemot andra.

– Vi har alla ansvar för att hindra smittspridningen och vi måste börja med oss själva, säger Marin.

– Nyckeln ligger hos var och en, säger Kiuru.

Här kan du läsa direktrapporteringen från presskonferensen:

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning