Maria Sid, Ny Tid och Armi Mikkola får stora priser

Ny Tid får Svenska folkskolans vänners folkbildningspris. Bild: Fredrik Sonck

Svenska folkskolans vänners två största priser – folkbildningspriset och kulturpriset – uppgår båda till 15 000 euro. De och föreningens övriga priser offentliggjordes på onsdagen.

I år tillfaller folkbildningspriset kulturtidskriften Ny Tid, som enligt SFV står för "en öppen och analytisk samhälls- och kulturjournalistik med hög ambitionsnivå. Förankrad i en finlandssvensk tillhörighet granskas samhällsutvecklingen såväl ur ett närperspektiv som globalt". Särskilt noteras tidskriftens betydelse som arena för kulturkritik.

Kulturpriset tillfaller skådespelaren, regissören och teaterchefen Maria Sid (som kommenterar priset här) för "en mångsidig och gränsöverskridande insats med få motstycken inom finlandssvensk teater".

SFV:s tredje stora pris, det så kallade Brobyggarpriset på 10 000 euro, tillfaller undervisningsrådet Armi Mikkola för hennes långa arbete för lärarutbildningen och lärarfortbildningen i Finland: "Hon har arbetat systematiskt för att säkra tillgängligheten till lärare och lärarutbildning på alla stadier på Finlands båda nationalspråk", heter det i motiveringen.

Medaljer

Därtill delar SFV ut medaljer jämte 2 500 euro till ett flertal personer.

Folkbildningsmedaljen tillfaller eldsjälar som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska. I år prisas Lennart Brunnsberg, Bernt Gottberg och Lena Selén, Barbro Sundback samt Lorenz Uthardt.

Hagforsmedaljen delas ut som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. I år tillfaller den Anna Edgren, Christer Forsström, Catharina Latvala och Carl-Gustav Mangs.

Sångtävlingen Caj Ehrstedts pris på 5 000 euro tillföll operasågaren Aurora Marthens.

Fem svensklärare i finska skolor premierades med priser om 5 000 euro: Mikaela Friis, Hannele Haataja, Johanna Jokela, Sari Pukonen och Anne Tiihonen.

SFV delar också ut ett antal vistelsestipendier till konstnärer och personer aktiva inom bildningsarbetet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning