Maria Lohela valdes till riksdagens talman

Maria Lohela valdes till riksdagens talman. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Sannfinländarnas Maria Lohela har valts till talman för riksmötet 2017. Centerns Mauri Pekkarinen valdes till första vice talman. Båda satt i presidiet också i fjol.

Lohela fick 133 röster och Pekkarinen 124. I båda omröstningarna lämnades 31 blanka röstsedlar in.

Också Teuvo Hakkarainen (Sannf) fick två röster i båda omröstningarna. Några andra riksdagsledamöter fick också en röst.

Riksdagen inleder alltid riksmötet med att välja en talman och två vice talmän. Till talman väljs i allmänhet en van och uppskattad riksdagsledamot. Talmannen väljs vanligen från något av de tre största partierna.

Riksdagen återupptog sitt arbete i dag efter julpausen. Den egentliga öppningen av riksmötet sker i Finlandiahuset i morgon eftersom riksdagshuset fortfarande renoveras.

Riksdagen får under våren ta itu med bland annat social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46