Maria Lohela hyllar Sverige – och är rörd av Selma Lagerlöfs fråga

Viktig relation. Talman Maria Lohela framhöll att Finlands framgång är möjligt tack vare arvet från Sverige. Bild: Lehtikuva/Anni Renpää

Riksdagens talman Maria Lohela (Blå) var inte snål med orden när hon talade om förhållandet mellan Finland och Sverige.– Finlands framgång hade inte varit möjlig, om vi inte hade fått tron på demokratin, rättstaten och jämlikheten i arv av Sverige, sade Lohela i sitt tal.

– Förhållandet mellan Finland och Sverige är djupare och viktigare än någon annan politisk relation som våra länder har, sade talman Maria Lohela när hon talade i Stockholm i går.

Lohela ledde en delegation med finländska riksdagsledamöter som deltog i ett seminarium i Stockholm i anknytning till firandet av Finlands 100 år som självständig nation. På plats fanns parlamentariker från de båda länderna. Också kronprinsessan Victoria var närvarande.

Lohela påminde i sitt tal om att Sverige erkände Finlands självständighet som andra land i världen. Sverige hjälpte Finland med förnödenheter under nationens tidiga år och under kriget öppnade svenska familjer sina hem för finländska krigsbarn. Också efter kriget fortsatte den nära relationen, bland annat när många finländare flyttade till Sverige.

Lohela berättade om hur hon blivit djupt berörd av en historia om författaren Selma Lagerlöfs sista dagar. Lagerlöf dog tre dagar efter att vinterkriget tog slut våren 1940. Lagerlöfs sista ord ska ha varit: "Hur har det gått för Finland?"

– Nu vet vi svaret: Det har gått bra för Finland. En fattig nation som levde av jordbruk har utvecklats till en av världens mest framgångsrika stater. Enligt den nyaste statistiken är Finland världens stabilaste och tryggaste land med världens bästa förvaltning. Om vi i någon statistik är tvåa, så är det oftast Sverige som är före oss. Dessa topplaceringar hade inte varit möjliga, om vi inte hade fått tron på demokratin, rättstaten och jämlikheten i arv av Sverige, sade Lohela i sitt tal.

Lohelas kollega i svenska riksdagen, talman Urban Ahlin prisade också det nära förhållandet mellan länderna och den gemensamma värdegrunden. Han nämnde bland annat tryckfrihetsförordningen som i fjol firade 250-årsjubileum.

– Det är en förordning som vi i Sverige är stolta över, men som vi till stora delar kan tacka det som då var den östra rikshalvan. Det var därifrån som idéer och insatser kom som bidrog till att vi fick den tryckfrihet och offentlighetsprincip som har i dag och som präglar Sverige och dess politik, sade Ahlin.

Den österbottniske prästen Anders Chydenius (1729–1803) var en av de tongivande gestalterna i kampen för tryckfriheten.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning