Maria Jotuni jagar kvinnolivets existentiella frågor i miniatyr

Kirsti Valve i rollen som Maria Jotuni på Teater Jurkka. Bild: Andreas Janett

Teatteri Jurkkas iscensättning av ikonen Maria Jotuni är en försiktig, tydlig och intim bild av ett lyskraftigt och olyckligt men rikt kvinnoliv där två män anger tonen – en högljudd make och en saktmodig älskare.

Författaren Maria Jotuni (1880–1943) är en av förgrundsgestalterna i den finländska kvinnosaksrörelsen. Hennes motsägelsefulla men samtidigt paradoxalt följdriktiga liv är därför som gjort att göra dr...