Marcus Rosenlund får statens informationspris

Marcus Rosenlund har arbetat som journalist vid Svenska Yle i mer än tjugo år. Bild: Leif Weckström

Journalisten Marcus Rosenlund belönas för sin bok Väder som förändrade världen.

"Väder som förändrade världen beskriver hur väder och klimat överallt och i alla tider spelat en stor roll för mänsklighetens utveckling. Rosenlund belyser, genom lättförståeliga och mångsidigt utvalda fall, hur väder och klimatförhållanden hårt prövat mänskligheten. Svåra klimatförhållanden har påverkat såväl politik som vardag: såväl krig som matvanor", står det i motiveringen till varför Marcus Rosenlund beviljas statens informationsspridningspris.

I motiveringen konstateras också att Rosenlund inger hopp inför bemötandet av de nu pågående klimatförändringarna.

Marcus Rosenlund har arbetat som journalist vid Svenska Yle i mer än tjugo år, bland annat som redaktör för vetenskapsprogrammet Kvanthopp. Väder som förändrade världen är Rosenlunds debut och utkommer på finska i höst.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statens pris för informationsspridning på förslag av Delegationen för informationsspridning. Prisen beviljas för betydande aktuellt eller exemplariskt och långsiktigt informationsspridningsarbete.

Prisen för livsverk inom informationsspridning beviljades i år till professor Pertti Mustajoki för oerhört betydande och långvarig informationsspridning inom hälsokunskap och hälsosamma levnadsvanor, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.

Sju statspris beviljades för exemplarisk informationsspridning.

De övriga pristagarna

Kimmo Oksanen, journalist, och Heidi Piiroinen, fotograf, för boken "Ohikuljetut. Erään kerjäläisperheen tarina".

Teija Alanko, växtarkeolog och biolog, för boken "Malva ja mulperi. Poimintoja entisajan puutarhoista".

Maiju Ristkari, producent, Nina Suni, kurator, och Vesa Tyni, fotograf, för projektet "Sukupuolena ihminen".

Seppo Hentilä, professor emeritus, för boken "Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka".

Katariina E. M. Vuorinen (författarnamn Maria Katajavuori), forskare, för boken "Kuoleman ja elämän kysymys. Miten yksilöt, lajit ja yhteiskunnat altistavat itsensä tuholle".

Anna Kontula, sociolog och riksdagsledamot, för boken "Eduskunta. Ystäviä ja vihamiehiä".

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning