Marcus Rosenlund får statens informationspris

Marcus Rosenlund har arbetat som journalist vid Svenska Yle i mer än tjugo år. Bild: Leif Weckström

Journalisten Marcus Rosenlund belönas för sin bok Väder som förändrade världen.

"Väder som förändrade världen beskriver hur väder och klimat överallt och i alla tider spelat en stor roll för mänsklighetens utveckling. Rosenlund belyser, genom lättförståeliga och mångsidigt utvalda fall, hur väder och klimatförhållanden hårt prövat mänskligheten. Svåra klimatförhållanden har påverkat såväl politik som vardag: såväl krig som matvanor", står det i motiveringen till varför Marcus Rosenlund beviljas statens informationsspridningspris.

I motiveringen konstateras också att Rosenlund inger hopp inför bemötandet av de nu pågående klimatförändringarna.

Marcus Rosenlund har arbetat som journalist vid Svenska Yle i mer än tjugo år, bland annat som redaktör för vetenskapsprogrammet Kvanthopp. Väder som förändrade världen är Rosenlunds debut och utkommer på finska i höst.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statens pris för informationsspridning på förslag av Delegationen för informationsspridning. Prisen beviljas för betydande aktuellt eller exemplariskt och långsiktigt informationsspridningsarbete.

Prisen för livsverk inom informationsspridning beviljades i år till professor Pertti Mustajoki för oerhört betydande och långvarig informationsspridning inom hälsokunskap och hälsosamma levnadsvanor, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.

Sju statspris beviljades för exemplarisk informationsspridning.

Kimmo Oksanen, journalist, och Heidi Piiroinen, fotograf, för boken "Ohikuljetut. Erään kerjäläisperheen tarina".

Teija Alanko, växtarkeolog och biolog, för boken "Malva ja mulperi. Poimintoja entisajan puutarhoista".

Maiju Ristkari, producent, Nina Suni, kurator, och Vesa Tyni, fotograf, för projektet "Sukupuolena ihminen".

Seppo Hentilä, professor emeritus, för boken "Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka".

Katariina E. M. Vuorinen (författarnamn Maria Katajavuori), forskare, för boken "Kuoleman ja elämän kysymys. Miten yksilöt, lajit ja yhteiskunnat altistavat itsensä tuholle".

Anna Kontula, sociolog och riksdagsledamot, för boken "Eduskunta. Ystäviä ja vihamiehiä".

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning