Maratonmöte och enorma pappershögar – osäkert om utskottet blir färdigt i dag

Grundlagsutskottet fortsatte i dag arbetet med att granska om lagpaketet om vård- och landskapsreformen följer grundlagen. Det är osäkert om man blir klar med arbetet i dag

Måndagens åtta timmar långa maratonmöte i grundlagsutskottet räckte inte till. Utskottet fortsatte sitt arbete med att gå igenom vård- och landskapsreformen på tisdagsmorgonen.

Det var fåordiga utskottsmedlemmar som stegade in i rummet.

– Vi försöker bli klara i dag, men jag kan inte säga om vi blir det. Det återstår för mycket arbete från i går. Vi avslutar arbetet för i dag klockan två och fortsätter vid behov i morgon, sade Centerns Markus Lohi.

– Nu är det morgon, nu fortsätter vi, sade SFP:s Anna-Maja Henriksson.

Grundlagsutskottet behandlar regeringens vårdreform under ett extra möte. Behandlingen gäller tre lagpaket: förslaget till lag om grundandet av landskap och organisering av social- och hälsovårdens reform, förslaget till lag om valfrihet i social- och hälsovården och förslaget till lag om produktion av social- och hälsovårdstjänster.

Avgörande utlåtande

Grundlagsutskottets utlåtande om reformen avgör i praktiken om den ännu har en chans under den här valperioden. Utskottet förväntas komma med ändringsförslag som social- och hälsovårdsutskottet måste ta i beaktande för att de nya lagarna ska kunna framskrida i normal ordning.

På måndagen gav utskottet också grönt ljus för Ålands nya självstyrelselag, som hänger ihop med vårdreformen.

Även om vårdreformen skulle hinna behandlas i plenum så är det möjligt att lagarna inte går igenom eftersom regeringen har en mycket knapp majoritet.

Blå framtids riksdagsledamot Maria Lohela hoppade i januari över till Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp och meddelade samtidigt att hon inte stöder reformen. Regeringen har nu alltså en så knapp majoritet man kan ha med 100-99.

Regeringen har försäkrat att vårdreformen hinner behandlas i plenum och att reformen kommer att ros i hamn.

Den sittande riksdagen planerar att avsluta sitt arbete om fem veckor, den 15 mars. Målet har varit att ge ledamöterna en månad tid för valkampanj innan riksdagsvalet i april, men det talas nu om att riksdagen kan förlänga sessionen på grund av vårdreformen.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22