I dag röstar riksdagen – maratonlång debatt om alkohollagen

Riksdagens stora debatt om alkohollagstiftningen pågick ända fram till morgontimmarna. Riksdagen röstar om innehållet i alkohollagen i dag. Då klarnar det bland annat om starköl får säljas i matbutikerna.

124 riksdagsledamöter gav sitt anförande i debatten angående alkohollagstiftningen, som pågick mellan 19:30 på torsdagskvällen och tre på fredag morgon. Klockan tio i dag börjar omröstningen.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskottet röstade på torsdagsmorgonen mot regeringens förslag om starkare alkoholdrycker i matbutikerna. Utskottet föreslår att man håller fast vid den nuvarande alkoholhalten på högst 4,7 procent. Betänkandet motiverades med att en förhöjning skulle leda till större konsumtion och därmed allvarliga hälso- och ordningsproblem.

Enligt utskottets ordförande Tuula Haatainen (SDP) har nuvarande procentgräns ett starkt stöd bland utskottsmedlemmar av folkhälsoskäl. Tre utskottsmedlemmar, Sari Sarkomaa (Saml), Sari Raassina (Saml) och Arja Juvonen (SannF) motsätter sig betänkandet.

Riksdagen kommer att rösta om utskottets förslag under fredagen.

Distansförsäljningen kan rubba alkoholmonopolen

En annan knäckfråga är distansförsäljning av alkoholdrycker. Vissa ledamöter är oroade över att distansförsäljning godkänns och därmed förkastar Alkos monopol.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) lovade att tillsätta en arbetsgrupp i början av nästa år som ska reda ut alla oklarheter. Löftet föll inte i god jord hos oppositionen och vissa av regeringspartiernas ledamöter.

Saarikko upprepade att distansförsäljningen inte finns med i lagförslagets paragrafer, dels på grund av politiska meningsskiljaktigheter, dels för att förbudet kräver noggrann beredning.

Oppositionens tolkning var att Samlingspartiet försöker trampa på resten av regeringen och stegvis rubba Alkos ensamrätt. Enligt Saarikko vill regeringens fortsättningsvis bevara Alkos monopol.

Statsminister Juha Sipilä (C) är på EU:s toppmöte och missar därför omröstningen. Han bedömer att omröstningen blir jämn och skulle själv ha röstat för en förhöjning av alkoholgränsen. I hans parti finns många ledamöter som är av annan åsikt. I de andra regeringspartierna finns bara ett fåtal ledamöter som motsätter sig en förhöjning.

Alkohollagen godkänns slutligen nästa vecka. Lagen är avsedd att träda i kraft i början av mars, men vissa delar såsom restaurangernas öppethållningstider, ändras redan vid årsskiftet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03