Hanna Mäntylä lämnar riksdagen för Europarådet - ersättaren Torvinen går med i Nytt alternativ

Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Hanna Mäntylä, som hoppat över från Sannfinländarna till gruppen Nytt Alternativ, vill lämna riksdagen.

Mäntylä, som är tidigare social- och hälsovårdsminister, har utnämnts till sakkunnig vid Europarådets sekretariat i Bryssel.

Innan Mäntylä kan ta emot tjänsten måste riksdagen bevilja henne befrielse från ledamotsposten.

Mäntyläs blivande ansvarsområde vid Europarådet är förebyggande av radikalisering med särskilt fokus på ungdomsfrågor, diskriminering och marginalisering.

Mäntyläs ersättare Matti Torvinen (Sannf) tänker ansöka om medlemskap i Nytt alternativ när han blir riksdagsledamot i Mäntyläs ställe. Torvinen är för närvarande ordförande för Sannfinländarnas Lapplandsdistrikt.

Torvinens beslut innebär att styrkeförhållandet mellan regeringskoalitionen och oppositionen förblir oförändrat efter Mäntyläs avgång.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46