Hanna Mäntylä lämnar riksdagen för Europarådet - ersättaren Torvinen går med i Nytt alternativ

Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Hanna Mäntylä, som hoppat över från Sannfinländarna till gruppen Nytt Alternativ, vill lämna riksdagen.

Mäntylä, som är tidigare social- och hälsovårdsminister, har utnämnts till sakkunnig vid Europarådets sekretariat i Bryssel.

Innan Mäntylä kan ta emot tjänsten måste riksdagen bevilja henne befrielse från ledamotsposten.

Mäntyläs blivande ansvarsområde vid Europarådet är förebyggande av radikalisering med särskilt fokus på ungdomsfrågor, diskriminering och marginalisering.

Mäntyläs ersättare Matti Torvinen (Sannf) tänker ansöka om medlemskap i Nytt alternativ när han blir riksdagsledamot i Mäntyläs ställe. Torvinen är för närvarande ordförande för Sannfinländarnas Lapplandsdistrikt.

Torvinens beslut innebär att styrkeförhållandet mellan regeringskoalitionen och oppositionen förblir oförändrat efter Mäntyläs avgång.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning