Mänskliga rättigheter och miljöomtanke är ingen ideologi

Sannfinländarnas riksdagsledamot Mika Niikko hörde till kritikerna av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Bild: Lehtikuva - Emmi Korhonen

Sannf och KD vill tona ner kampen mot klimatförändringen och för de mänskliga rättigheterna

Utrikes- och säkerhetspolitik hör fortfarande till de områden inom finsk politik där bred konsensus råder. Det är också att föredra eftersom ett hopande och roende inom den sektorn, beroende på vem so...