Mänskliga rättigheter måste försvaras varje dag

I dag är det svårt att dölja människorättskränkningar, för att inte tala om folkmord.

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 deklarationen om mänskliga rättigheter. Ingen av de dåvarande FN-medlemsländerna röstade emot, men ett tiotal länder avstod. Sedan dess har prin...