Månsas lekskola hotas av stängning

Helsingfors stad har erbjudit platser för lekskolebarnen på närliggande Daghemmet Stigen, som redan nu kämpar med för litet personal och för stort antal barn.

Månsas privata lekskola är en icke vinstdrivande svenskspråkigt daghem som drivs av en föräldraförening. Lekskolan har 14 barn, en barnträdgårdslärare och två barnskötare. Månsas privata lekskola har grundats och varit i gång sedan 1955. Öppettiderna är klockan 8-14 fem dagar i veckan.

Månsas lågstadieskolas byggnad är stor och en sällsynthet i stan eftersom huset inrymmer både den finska och den svenska skolan. Bägge har kunnat samarbeta och viktigt för den svenska skolan har varit att kunna behålla sin språkliga identitet genom både förskola och denna lekskola intill varandra. Man har haft ett genuint svenskt rum, viktigt i en av stadens verkliga svenska glesbygder. Vid Helsingfors stads småbarnspedagogik har man dock denna vår beslutat att Månsas lekskola måste flytta bort från sina lokaler på grund av att förskolan kommer att ha utrymmesbrist. Från och med hösten måste Månsas lekskola vara någon annanstans, men var?

Lekskolan besöktes oväntat av en tjänsteman vid Helsingfors småbarnspedagogik, som dessutom meddelade att staden inte hjälper till att hitta en ny lämplig lokal.

Lekskolan har verkat i över 30 år i skolhusets utrymmen, ett dokument av skolans dåtida rektor finns som bevis på att lekskolan fick flytta in där den ligger nu. Syftet var att värna det svenska språket och ge svenska barn en trygg miljö med lekskola och skola intill varandra.

Helsingfors stad har erbjudit platser för lekskolebarnen på närliggande Daghemmet Stigen, som redan nu kämpar med för litet personal och för stort antal barn.

Föräldrarna till barnen i Månsas lekskola har valt lekskolan av olika orsaker, många har småsyskon som ännu är hemma, varför man inte behöver heldagsplats, andra får hjälp av mor- och farföräldrar som ser efter barnen efter klockan 14 tills föräldrar kommer hem från jobbet. Det är alltså slöseri av dagvårdsplatser att tvinga Månsas lekskola att stänga och ge plats på Stigen till dessa barn som inte är i behov av heldagsvård. Någon annan familj som skulle ha behov av heldagsplats hamnar väl i ett läge med dagvårdsplats exempelvis två timmars bilfärd från sitt hem.

Vi har kontaktat Helsingfors stad, Arbis, Työväenopisto, Småbarnspedagogiken och hyreslokaler runtom i norra Helsingfors, utan resultat. Ingen verkar kunna eller ha intresse av att rädda denna omtyckta svenskspråkiga lekskola. Vi börjar vara förtvivlade och dessutom otroligt ledsna över den osäkra framtiden lekskolans fantastiska personal står inför, såsom staden nu ställt till det.

Kristina Hyvärinen Annamari Lundqvist Isabella Siitonen Anders Skogster Johanna Kylmä Ann-Charlotte Wollsten Alice Lund Yrsa Karlson styrelsemedlemmar, Månsas privata lekskola

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning