Manöversignaler

Stormanövrar i samarbete med andra länder väcker reaktioner och ger signaler.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) upprepade i en HBL-intervju (25.10) behovet av en internationell stormanöver i Finland i stil med Aurora 17 som hölls i Sverige tidigare i höst. Tidigare har även försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) framfört liknande tankar.

Niinistö säger att planeringen av en multinationell stormanöver har startat men den måste ännu godkännas av presidenten och regeringens säkerhets- och utrikespolitiska utskott.

SDP:s ordförande Antti Rinne sköt genast ner tanken. Han anser att den här typen av manövrar inte behövs. Övningen skulle enligt honom sända signaler till omvärlden att vi inte är ett alliansfritt land.

Tidigare har SDP:s riksdagsledamot Erkki Tuomioja (SDP) fördömt tankarna på en stormanöver som han ser som krigsretorik och stöddig kraftdemonstration.

Här finns en klar skillnad mellan svenska och finländska socialdemokrater. Sveriges socialdemokratiska försvarsminister Peter Hultqvist konstaterade i samband med Aurora 17 att det är en signal till en instabil omgivande värld att svenskarna är beredda att bära ansvar för sin egen säkerhet och tillsammans med andra skapa stabilitet i den här delen av Europa.

I tisdags berömde han också idén om en liknande finländsk multinationell stormanöver och betecknade en sådan övning som en viktig säkerhetspolitisk signal.

Manövrar hålls för att testa och träna upp försvarsförmågan ensam eller tillsammans med andra. Övningar hålls också för att sända signaler dels nationellt, dels till omvärlden så att det står klart vilken försvarskapaciteten och -beredskapen är.

En stor multinationell manöver visar att ett land satsar seriöst på sitt försvar och genom att ta stöd från andra skapas en god beredskap för kriser och fientliga angrepp av olika slag. Övningen hålls uttryckligen för att avstyra sådant.

Att undvika manövrar med andra länder på finländskt territorium ger också signaler, liksom även bristen på konsensus kring hurdana övningar vi ska ha.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03