Människor – inte dörrhandtag – för smittan vidare

Forskarna har blivit alltmer övertygade om att den allra mesta smittspridningen sker genom luften, genom de små droppar eller aerosoler som bildas när vi andas, skrattar eller sjunger och att risken för så kallad kontaktsmitta är förhållandevis liten. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Den allra största smittspridningen av coronaviruset sker genom luften, inte på grund av kontaminerade dörrhandtag eller bussäten. Därmed inte sagt att en god handhygien inte är att föredra.

I början av pandemin hittade forskarna rester av det nya coronaviruset nästan överallt. På dörrhandtag, på ansiktsmasker och bussäten, i sjukhussängar och på sedlar.Men vad är sannolikheten att man bl...