Människor i kläm när arbetet omvandlas

Bild: Roni Rekomaa

Den svåra och utdragna poststrejken är ett uttryck för de förändringar som har skett inom arbetslivet. Ett välfärdssamhälle kan inte vara likgiltigt inför hur människor behandlas.

På en kort tid har omständigheterna kring hur, på vilka villkor och var vi arbetar grundligt förändrats. Majoriteten har fortfarande ett anställningsförhållande och ett kollektivavtal som reglerar lön...