Människan styr alltid pengarna

Problemet är att det finns omogna människor som exploaterar kapitalism och vårdslöst utarmar välfärden.

Professor Paul Lillrank påstår att vinster i sig förbättrar välfärden (HBL 11.11). Han kritiserar svenskar som vill begränsa vinster inom vården.

Jag har ingenting emot måttliga vinster. Problemet är att det finns omogna människor som exploaterar kapitalism och vårdslöst utarmar välfärden. Tant Anna får ligga orörd till sängs med liggsår samtidigt som hagalna aktieägare lever i lyx.

Lillrank tycks anse att vinster aldrig tas ut ur systemet utan de alltid gör nytta. Detta stämmer dock inte. När vinsterna göms undan i skatteparadis åstadkommer de ingen rimlig efterfrågan i samhället. När lönerna "tas ut ur systemet" används dessa pengar raskt, de cirkulerar mer aktivt i ekonomin och skapar välstånd.

Det är alltid människor som styr pengarna, och det är mänskligt beteende som man vill påverka när man begränsar vinster. Det är en intressant brist i nationalekonomin att man inte riktar tillräcklig uppmärksamhet på individernas oändamålsenliga och psykopatologiska beteendemönster när de handskas med pengar. Att hamstra och gömma undan stora summor kan vara tvångsmässigt, och då utövar en individ sådan makt som inte nödvändigtvis tillhör en enda människa utan gemenskapen.

Enligt Lillrank bör både kapitalet och arbetet få sina delar – jag instämmer. Man skall dock inte glömma bort organiserat samhälle. Kapital (i synnerhet pengar) och arbete kunde inte existera utanför ett samhälle. Då samhället skapar grundbetingelser för ekonomi skall det uppbära skatter och även ställa upp gränser för oetiska vinster.

Markus Lång Helsingfors

Svar Det är teoretiskt sett möjligt att det finns en koppling mellan tant Anna och aktieägare. I praktiken är nog kopplingen starkare mot dåligt kapacitetsutnyttjande och ineffektivitet vid icke vinstdrivande vårdinrättningar.

Vinstmotivet gör nytta innan vinsten tas ut ur systemet som ersättning för att kapitalet har jobbat innovativt. Vinst, liksom alla typer av inkomst, kan användas på många sätt. Man kan fuska med vinster liksom man kan fuska med bidrag. När vinsterna återinvesteras skapar de mer välstånd än konsumtion.

Vinst i sig är inte oetisk inkomst. Det bästa sättet att begränsa övervinster, liksom oskäligt höga löner, är öppen redovisning och konkurrens.

Paul Lillrank I dag-kolumnist

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03