Människan ska vara i fokus i vården

Om knappa två månader går Finland till ett nytt val i Finland. De nya välfärdsområdena ska få sina första fullmäktige där de valda politikerna ska fatta beslut om hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas i regionen.

Vi vet alla att en reform av hur vården organiseras har varit nödvändig. Kommunernas sviktande ekonomi, långa vårdköer och en åldrande befolkning har redan under en längre tid satt press på vårt vårdsystem.

De nya välfärdsområdena byggs upp för tillfället av tillfälliga tjänstemannaledda organ. Arbetet följs upp av politiker. Det sker alltså redan nu betydande planering av hur områdena ska fungera framöver.

Nu diskuteras mycket administration. Administrationen är viktig för att säkerställa att servicen ordnas på ett likvärdigt sätt för alla människor i området.

Samtidigt är det är viktigt att områdena sätter människan i fokus redan från början. Det är viktigt att förstå att de nya områdena ska organisera vården för hela området. Vi måste kunna vara redo att skräddarsy modeller för hur vården ordnas med tanke på förhållandena lokalt. Till exempel måste den psykiatriska vården organiseras annorlunda ute på landsbygden än i städerna.

Som nylänning är jag lite orolig för hur särlösningen med den specialiserade sjukvården ska lyckas så att det inte resulterar i onödigt bollande av klienter hit och dit. HUS ska förstås finnas kvar och sköta specialistvården för Helsingfors och de fyra nya välfärdsområdena.

Det är viktigt att samarbetet fungerar direkt från att de nya områdena tar över produktionsansvaret av vården. Ett lyckat samspel mellan de olika vårdnivåerna är ett måste för att uppnå målsättningarna, en rätt och kostnadseffektiv vård.

Den största utmaningen inom vårdsektorn just nu är personalbristen. Inom HUS bereds budgeten nu och i HUS' styrelse är vi måna om att stärka vår personalpolitik. Vi vill satsa på ledarskapet och satsa ekonomiska resurser på personalens välbefinnande.

Som politiker ska man inte blanda sig i lönediskussioner, men det vore fel att inte se över lönerna inom vårdsektorn. Samtidigt vill jag understryka att det krävs aktivt jobb för att stärka personalkulturen ifall man vill lyckas med att främja personalens välbefinnande. En välmående personal är nyckeln till en god vård och service.

Vårdreformen kommer att kräva en massa arbete. Det är just därför viktigt att veta vilka helheter vi ska satsa på för att garantera målsättningen om en god vård. Det kräver politisk vilja samt förståelse för vad människorna behöver för service i sin vardag.

Henrik Wickström, vice ordförande (SFP), HUS-styrelsemedlem, kommunstyrelseordförande, Ingå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning