Mannerheims adjutant röjer nya detaljer om den vita ryska kontrarevolutionen

"Till chefen för Riksföreståndarens militärkansli, Kadettkamraten överstelöjtnant Kasimir Lilius. Med bästa tack för oförtrutet arbete", har Mannerheim skrivit på porträttet till sin vän och förtrogne. Kasimir Lilius på porträttet till höger och i bakgrunden svärdottern, författaren Irmelin Sandman Lilius. Bild: Lina Enlund

Hemma hos författaren Irmelin Sandman Lilius finns en okänd skatt: Svärfadern Kasimir Lilius anteckningar med förstahandsvittnesmål om Mannerheim. I häftet berättar Lilius hur det 1919 smiddes planer på att störta bolsjevikerna i Ryssland.

Det anländer ett brev till HBL:s redaktion: Ett omsorgsfullt maskinskrivet brev där avsändaren har bemödat sig att dekorera kuvertet med ett mystiskt kollage med en bild på en svart stövel med en påkl...