Mannen som hittade en råtta – nu startar "Här Börjar Livet"

Bild: Radio helsinki

Eva Kela och Kasper Strömman leder det svenskspråkiga Radio Helsinki-programmet Här Börjar Livet med HBL.