Männen är de tysta våldsoffren

Slagna män. Det är svårt för en finländsk man att öppna sig och berätta för andra att han blivit hotad och slagen. Därför startades projektet Män som utsatts för våld. Bild: Nina Ahtola

Ett lite oväntat faktum är att grövre familjevåld oftast drabbar män. Problemet är att männen inte är speciellt bra på att anmäla våld över huvud taget. Nu startar Miessakit ry en stödverksamhet för dem som vill eller borde tala om det som hänt.

– Det fanns ett behov av att samla in data om våld riktat mot män. Intresset för fenomenet har varit uppseendeväckande litet inom forskningen. Jag har letat efter hårda fakta på många språk, och det enda jag hittade var antydningar och korta hänvisningar, säger Peter Peitsalo, utvecklingschef för projektet som finansierats av penningautomatföreningen RAY för perioden 2016–2018.

Miessakit ry (ung. Mansgrupperna rf) har i 20 år jobbat för att förbättra strukturer i männens liv och under tiden samlat manskunskap och manliga erfarenheter. Mycket av jobbet går ut på att få de tysta männen att prata med andra om sina problem i stället för att traditionellt bita ihop och kämpa vidare.

Ofta familjevåld

Av alla våldshandlingar i hemmen riktas 30 procent mot män. I siffror räknat blir det 8 800 personer under det gångna året. Det är en ökning med 6,7 procent jämfört med i fjol. Ju grövre våldet är, desto större är den statistiska sannolikheten att mannen är offret. Av 292 fall av grovt våld eller mordförsök i hemmet i fjol var män offer i 147 av fallen.

Det är ändå utanför hemmet som de flesta våldshandlingarna sker. Mer än varannan finländsk man har upplevt våld eller hot om våld i vardagen, av dem 16 procent under det senaste året. Oftast är gärningspersonen okänd, men en av fyra har blivit misshandlad av en bekant.

Enligt projektkoordinatorn Tommi Sarlin är det förnekelse och skam som gör att vi vet så lite om våldet som riktas mot män.

– Stereotypen är att en man klarar sig själv, men även om man egentligen inte gör det drar man sig ofta för att söka hjälp. Dessutom är det väldigt vanligt att män förringar sina upplevelser och försöker bortförklara allt i stället för att identifiera våld som våld, säger han.

Utsätts man för våld gör det ont, och det är inte bara en fysisk smärta man drabbas av. De negativa följderna kan bli både långvariga och allvarliga om man försöker bära på upplevelsen i tysthet.

Psykiskt våld

Det finns statistik som visar att mer än 65 procent av de män som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet aldrig berättar det för någon. Och det psykiska våldet ska inte förringas.

– Lever du i ett förhållande där partnern har ett onormalt kontrollbehov, hela tiden ger dig pikar eller konstant jämför dig med andra till deras fördel, då är du också utsatt för våld, säger Tommi Sarlin.

Enligt de uppgifter man har i dag är det bara en bråkdel av männen som utsatts för sexuellt våld, men där räknar man med ett stort mörkertal. Det är ett sårbart område, och skammen gör att det inte är så lätt att berätta om just den formen av våld.

Knuff i rätt riktning

Även om män sällan spontant börjar prata om sina upplevelser av våld behöver de bara en liten knuff i rätt riktning för att öppna sig. Därför initierades projektet Väkivaltaa kokeneet miehet (Ung. Män som utsatts för våld). Telefonen och e-posten är de första kontaktmetoderna, sedan finns det resurser för personliga konsultationer och vid behov hänvisning till den vård som kan behövas. Det finns kapacitet för diskussioner på såväl finska och svenska som engelska.

De flesta som redan tagit kontakt har utsatts för våld i hemmet, men andelen gatuvåld ökar hela tiden. Det är logiskt eftersom all statistik säger att gatuvåld är vanligare. Bland de åldersgrupper som utsätts för våld är det män i åldern 15–25 som väldigt tydligt toppar statistiken. För kvinnornas del är åldersfördelningen mycket jämnare.

Långtgående följder

– Faktorer som bidrar till våldshandlingar är lätta att hitta. En vanlig kedja är arbetslöshet, låg utbildning, marginalisering, missbruk och kriminalitet. Den som drabbas av våldet upplever ett brett spektrum av känslor från rädsla, aggressivitet och skam via förnekelse och isolering till sömnproblem, depressioner och missbruk. Destruktiviteten kan sedan leda till aktivt våld, och så är cirkeln sluten, säger Tommi Sarlin.

– Vi vet också att män som utsatts för våld bär på en ökad risk för att drabbas av schizofreni och andra personlighetsstörningar eller glida in i missbruk. Däremot är depression en följd som oftare drabbar kvinnor, säger Jussi Pekkola, psykiatrisk sjukvårdare och en av dem som jobbar aktivt med projektet.

– Hittills har vi ägnat fyra månader åt att förbereda arbetet, men vi har redan fått många spontana samtal av män som hört vad vi håller på att starta.

Det finns ett uppdämt behov av att samla information om vad som händer, och via internet är det kanske lättare att dela med sig av obehagliga upplevelser. Nästa steg efter samtalen med offren är kamratstödsgrupper med likartade erfarenheter. Den första gruppen samlas i februari.

Projektkoordinator är Tommi Sarlin.

Telefonnumret till projektverksamheten är 044 751 1340.

E-postadress: vakivaltaa.kokeneet.miehet@miessakit.fi

Citat

"Av 292 fall av grovt våld eller mordförsök i hemmet i fjol var män offer i 147 av fallen".

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning